Covid-19 Protocol:

In de laatst gehouden persconferentie kwam het verlossende woord; ondernemers met een contactberoep mogen vanaf 11 mei 2020 - met in achtneming van voorzorgs- en hygiënemaatregelen - hun beroep weer uitoefenen. Voor mij houdt dit in dat ook ik u weer in mijn praktijk mag ontvangen, óók wanneer het bij de in te zetten therapievorm niet mogelijk is 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.

Aangezien het Coronavirus nog steeds actief is en het belangrijk blijft verspreiding van het virus te beperken, heb ik een protocol opgesteld dat in werking treedt als u de praktijk bezoekt. De gedragsregels in dit protocol zijn in overeenstemming met de Leidraad Infectiepreventie Covid-19 die de samenwerkende beroeps- en koepelorganisaties in de complementaire gezondheidszorg hebben opgesteld.

Het is belangrijk dat u vóórdat u de praktijk bezoekt dit protocol leest en de gedragsregels tijdens uw bezoek respecteert. Alleen dan kunnen we er samen voor zorgen dat we het risico op besmetting met Covid-19 voor zowel u als voor mij tot een minimum beperken.


Telefonische of schriftelijke triage:

Om vooraf in te kunnen schatten of het verantwoord is dat u de praktijk bezoekt zal ik u bij het maken van een afspraak de volgende vragen stellen:

 • Is bij u vastgesteld dat u op dit moment Corona hebt?

 • Hebt u op dit moment een huisgenoot bij wie is vastgesteld dat hij/zij Corona heeft?

 • Hoest, kucht of niest u (anders dan bij hooikoorts)?

 • Hebt u koorts (38⁰C of hoger)?

 • Bent u kortademig?

 • Hebt u een huisgenoot met een of meerdere van bovenstaande verschijnselen?

 • Bent u in thuisisolatie?

 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking?

Beantwoordt u een of meerdere vragen met “Ja”? Dan is het advies u tot 14 dagen na het verdwijnen van de symptomen niet te behandelen. Hebt u alle vragen met “Nee” beantwoord? Dan stel ik u eerst een aantal controlevragen:

 • Hebt u een griepprik gehad?

 • Bent u (neus)verkouden, hebt u een loopneus of hooikoorts?

 • Hebt u keelpijn, onbekende hoofdpijn, onbekende moeheid, onbekende diarree of buikklachten?

Hebt u een of meerdere vragen met “Ja” beantwoord? Dan zal ik eerst een bredere anamnese afnemen en pas daarna het risico dat het brengen van een bezoek aan de praktijk met zich meebrengt inschatten. Hebt u alle vragen met “Nee” beantwoord? Dan is het risico op besmetting zeer gering en bent u van harte welkom.Gedragsregels:

 • Na de telefonische of schriftelijke triage en het maken van een afspraak komt u (als dat kan) alleen. Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag slechts één ouder (en bij vervolgafspraken steeds dezelfde ouder) met je meekomen. Ook hij/zij zal eerst de vragen van de triage moeten beantwoorden.

 • Heeft u of een huisgenoot tussentijds verkoudheidsklachten, griepklachten en/of koorts (38⁰C of hoger) gekregen? Dan zegt u uw afspraak af en blijft u vooral thuis. Dit geldt ook wanneer u of een huisgenoot tussentijds last heeft gekregen van onbekende kortademigheid. Zolang het Covid-19 Protocol gehanteerd wordt, worden deze annuleringen (ongeacht of deze tijdig zijn) niet in rekening gebracht. Voor alles geldt: Safety First!

 • Voor annuleringen anders dan hiervoor genoemd blijven de voorwaarden voor annulering conform de algemene voorwaarden van kracht.

 • Kom precies op tijd.

 • Na binnenkomst verzoek ik u uw handen te desinfecteren. In de wachtruimte staat een dispenser met sensor zodat u de dispenser niet aan hoeft raken.

 • Ga het liefst thuis nog naar het toilet.

 • Neem alleen noodzakelijke spullen mee naar binnen en berg uw autosleutels, telefoon, bankpasje e.d. vóórdat u binnenkomt op in uw jaszak of handtas.

 • Meld u bij de ingang en blijf buiten onder de luifel wachten, u wordt door mij binnengelaten.

 • We begroeten elkaar zonder handenschudden.

 • Raak in de wacht- en behandelkamer zo min mogelijk aan.

 • Nies of hoest het liefst in een papieren zakdoekje en gooi het zakdoekje meteen weg in een van de prullenbakken. Gebruik het voetpedaal om de prullenbak te openen. Heeft u geen papieren zakdoekje bij de hand? Nies of hoest dan in de kromming van uw elleboog.

 • Was na het niezen, hoesten of toiletbezoek uw handen eerste met zeep en gebruik daarna de handdesinfectans die voor u klaarstaat.

 • We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, fysiek contact wordt tot een minimum beperkt.

 • Betaal het liefst per pin.Beschermingsmiddelen (PBM)

Volgens de richtlijnen van het RIVM ben ik bij de behandeling van niet Covid-19 verdachte cliënten niet verplicht beschermingsmiddelen te gebruiken, ook niet als ik binnen een onderlinge afstand van 1,5 meter behandel.

In de Leidraad Infectiepreventie Covid-19 die de samenwerkende beroeps- en koepelorganisaties in de complementaire gezondheidszorg hebben opgesteld staat echter expliciet dat tijdens fysieke onderzoeken en behandelingen waarbij huid-op-huid-contact plaatsvindt, het best zo min mogelijk gesproken kan worden. Hiervan is aangetoond dat het de kans op besmetting vermindert.

Om deze reden heb ik besloten in voorkomende gevallen toch een chirurgisch mondmasker te gebruiken. Mocht u het een fijn idee vinden ook een mondmasker te dragen dan kunt u zich daar vrij in voelen. Wel dient u zelf voor aanschaf te zorgen.Hygiënemaatregelen:

Hygiëne staat binnen de praktijk hoog in het vaandel, zeker nu. De volgende hygiënemaatregelen worden dan ook strikt in acht genomen:

 • Na binnenkomst verzoek ik u uw handen te desinfecteren. In de wachtruimte staat een dispenser met een sensor zodat u de dispenser niet aan hoeft raken.

 • Voor en na een behandeling was ik mijn handen en onderarmen met zeep en desinfecteer ik mijn handen met handdesinfectans.

 • Neem wanneer acupunctuur wordt toegepast of wanneer u gemasseerd wordt (huid-op-huid-contact) zelf twee schone badlakens en twee oude handdoeken mee.

 • Neem bij sessies hypnotherapie of hypno-EMDR zelf een eenpersoons hoeslaken, een handdoek voor op het hoofdkussen en een (fleece) plaid mee.

 • Na uw vertrek worden contactpunten zoals deurklinken, de deurbel, tafeloppervlakken, armleuningen van stoelen en het pinapparaat schoongemaakt. Dit geldt ook voor het toilet als u daar gebruik van hebt gemaakt.

 • Aan het einde van een werkdag wordt de praktijk (met extra aandacht voor de genoemde contactpunten) net als anders grondig schoongemaakt.Disclaimer:

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans - hoe gering ook - bestaan dat u op weg naar mijn praktijk of in de praktijk met het Coronavirus besmet raakt. Wees u ervan bewust dat ik nimmer voor besmetting aansprakelijk gesteld kan worden, uw bezoek aan de praktijk is op eigen risico.

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2018 Onder Hypnose