De hypnosesessie:

Op het moment dat een hypnosesessie begint, zijn uw bewustzijn én de kritische factor hoog actief. Ik heb dan als hypnotherapeut geen toegang tot uw onderbewustzijn waar het veranderwerk plaats moet vinden. Immers, hetgeen u graag veranderd wilt hebben zit rotsvast in uw onderbewustzijn verankerd. Het is dus noodzakelijk uw bewustzijn én de kritische factor minder actief te laten worden. Dit kan door u stap voor stap naar een diepe trance te begeleiden. Ik doe dat door het geven van suggesties/aanwijzingen. Meer informatie over trancetoestanden vindt u onder de knop Trancetoestanden.

Wanneer u een diepe trance (Somnambulisme) hebt bereikt, kan het veranderwerk beginnen. In de wereld van hypnose wordt dit veranderwerk "Reframing" genoemd. Bij Reframing wordt de manier waarop u uw (fysieke) probleem, gewoonte of gedrag waarneemt, interpreteert en beleeft, in uw onderbewustzijn herschreven/herkaderd op een manier zoals u graag wíl dat u dingen waarneemt, interpreteert en beleeft. Hierdoor zult u al snel na de hypnosesessie ten aanzien van het (fysieke) probleem/item waarvoor u mijn hulp inroept, een algehele verbetering ervaren.

Reframing kent een aantal technieken. Het is aan mij welke vorm van Reframing wordt toegepast. Meer over Reframingstechnieken leest u onder de knop Reframingstechnieken.

Na het veranderwerk (de Reframing) is het tijd u uit uw diepe trance te halen. Dit uit hypnose halen wordt Deductie of Exductie genoemd. Iemand uit een diepe trance halen is heel gemakkelijk. Ik geef u dan de suggestie: "Straks, niet nu maar straks, ga ik u uit hypnose halen. Ik tel van 1 tot 5 en wanneer ik bij 5 ben, opent u uw ogen en voelt u zich energiek, helder, alert en klaarwakker. Ben ik bij 5 dan bent u terug in het hier en nu. 1. Uw armen, benen en de rest van uw lichaam krijgen hun normale spanning terug. 2. Uw hartslag, bloeddruk en bloedsuikerspiegel stijgen tot voor u normale waarden. 3. U voelt zich energiek, helder en alert. 4. Haal een keer diep adem en 5 Open uw ogen, u bent terug in het hier en nu".

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2018 Onder Hypnose