De hypnosesessie:

Een hypnosesessie duurt 60 tot 90 minuten. Er kan per sessie één item, klacht of veranderwens behandeld worden. Hypnotherapie is effectief. Over het algemeen beperkt het behandeltraject zich tot een paar sessies.

Voor uw eerste hypnosesessie bent u of mondeling of door middel van een toegestuurde PowerPointpresentatie geïnformeerd wat u tijdens uw bezoek aan de praktijk kunt verwachten. Ook vraag ik u mij tevoren informatie te verstrekken met betrekking tot uw veranderwens, uw algehele gezondheid en eventueel medicatiegebruik en dit ruim voor de afgesproken datum naar me terug te mailen. Ik kan dan uw sessie voorbereiden zodat deze vlekkeloos verloopt.

Wanneer ik u niet mondeling heb geïnformeerd, is het vooraf bekijken van de PowerPointpresentatie erg belangrijk. Het stelt u namelijk in de gelegenheid voordat de eigenlijke hypnosesessie begint, gerichte vragen te stellen. Mocht er bij u nog twijfel bestaan, dan kan ik die wegnemen. Het wegnemen van eventuele angst of twijfel is cruciaal; angst en twijfel zijn vijanden van hypnose. Wanneer u bang of onzeker bent om onder hypnose te gaan, zal het mij niet lukken u in een diepe trance (Somnambulisme) te brengen.

Op het moment dat de hypnosesessie begint, zijn uw bewustzijn én de kritische factor hoog actief. Ik heb dan als hypnotherapeut geen toegang tot uw onderbewustzijn waar het veranderwerk plaats moet vinden. Immers, hetgeen u graag veranderd wilt hebben zit rotsvast verankerd in uw onderbewustzijn. Het is dus noodzakelijk uw bewustzijn én de kritische factor minder actief te laten worden. Dit kan door u stap voor stap naar een diepe trance te begeleiden. Ik doe dat door het geven van suggesties. Dit zijn suggesties/aanwijzingen die nog niets met uw veranderwens te maken hebben. Meer informatie over trancetoestanden vindt u onder de knop Trancetoestanden.

Wanneer u een diepe trance (Somnambulisme) hebt bereikt, kan het veranderwerk beginnen. In de wereld van hypnose wordt dit veranderwerk "Reframing" genoemd. Bij Reframing wordt de manier waarop u uw (fysieke) probleem, gewoonte of gedrag waarneemt, interpreteert en beleeft, in uw onderbewustzijn herschreven/herkaderd op een manier zoals u graag wíl dat u dingen waarneemt, interpreteert en beleeft. Hierdoor zult u al heel snel na de hypnosesessie ten aanzien van het (fysieke) probleem/item waarvoor u mijn hulp inroept, een algehele verbetering ervaren.

Reframing kent een aantal technieken. Het is (na het bestuderen van uw ingestuurde informatie) aan mij welke vorm van Reframing wordt toegepast. Meer over Reframingstechnieken leest u onder de knop Reframingstechnieken.

Na het veranderwerk (de Reframing) is het tijd u uit uw diepe trance te halen en de hypnosesessie te beëindigen. Dit uit hypnose halen wordt Deductie of Exductie genoemd. Iemand uit een diepe trance halen is heel gemakkelijk. Ik geef u dan de suggestie: "Straks, niet nu maar straks, ga ik u uit hypnose halen. Ik tel van 1 tot 5 en wanneer ik bij 5 ben, opent u uw ogen en voelt u zich energiek, helder, alert en klaarwakker. 1. Uw armen, benen en de rest van uw lichaam krijgen hun normale spanning terug. 2. Uw hartslag en bloeddruk stijgen tot voor u normale waarden. 3. U voelt zich energiek, helder en alert. 4. Haal een keer diep adem. 5. Open uw ogen, u bent terug in het hier en nu en klaarwakker".

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2018 Onder Hypnose