De hypnosesessie:

Uw behandeltraject begint met een intake (deze is vrijblijvend maar niet kosteloos). Zowel de intake als daarop volgende hypnosesessie(s) duren 60-90 minuten. Tijdens de intake wordt uw hulpvraag/uw veranderwens doorgesproken, doen we een aantal voorbereidende oefeningen waarmee ik kan bepalen hoe gemakkelijk u onder hypnose te brengen bent en als de tijd het toelaat begeleid ik u in een (korte) sessie naar een zo diep mogelijke trance.

Om de tijd zo goed mogelijk te kunnen besteden is het belangrijk dat u voor uw eerste bezoek aan de praktijk de informatie op deze site doorleest. U bent dan al op de hoogte wat hypnose is en wat u tijdens het vervolgtraject kunt verwachten. Het stelt u ook in staat tijdens de intake gerichte vragen te stellen. Mocht blijken dat er bij u angst of twijfel bestaat onder hypnose te gaan, dan kan ik die wegnemen. Dit is cruciaal omdat angst en twijfel vijanden van hypnose zijn. Wanneer u bang of onzeker bent om onder hypnose te gaan, dan staat vooraf vast dat het mij niet zal lukken u naar een diepe trance (Somnambulisme) te begeleiden.

Behalve dat ik van u verwacht dat u goed voorbereid naar de intake komt, vraag ik u mij tevoren informatie te verstrekken met betrekking tot uw algehele gezondheid en eventueel medicatiegebruik. Ik stuur u hiervoor een intakeformulier dat u ruim voor de afgesproken datum naar me terugstuurt.

Er kan per hypnosesessie één item, klacht of veranderwens behandeld worden. Hypnotherapie is effectief, over het algemeen beperkt het behandeltraject zich tot een paar sessies.

Op het moment dat een hypnosesessie begint, zijn uw bewustzijn én de kritische factor hoog actief. Ik heb dan als hypnotherapeut geen toegang tot uw onderbewustzijn waar het veranderwerk plaats moet vinden. Immers, hetgeen u graag veranderd wilt hebben zit rotsvast verankerd in uw onderbewustzijn. Het is dus noodzakelijk uw bewustzijn én de kritische factor minder actief te laten worden. Dit kan door u stap voor stap naar een diepe trance te begeleiden. Ik doe dat door het geven van suggesties/aanwijzingen. Meer informatie over trancetoestanden vindt u onder de knop Trancetoestanden.

Wanneer u een diepe trance (Somnambulisme) hebt bereikt, kan het veranderwerk beginnen. In de wereld van hypnose wordt dit veranderwerk "Reframing" genoemd. Bij Reframing wordt de manier waarop u uw (fysieke) probleem, gewoonte of gedrag waarneemt, interpreteert en beleeft, in uw onderbewustzijn herschreven/herkaderd op een manier zoals u graag wíl dat u dingen waarneemt, interpreteert en beleeft. Hierdoor zult u al heel snel na de hypnosesessie ten aanzien van het (fysieke) probleem/item waarvoor u mijn hulp inroept, een algehele verbetering ervaren.

Reframing kent een aantal technieken. Het is aan mij welke vorm van Reframing wordt toegepast. Meer over Reframingstechnieken leest u onder de knop Reframingstechnieken.

Na het veranderwerk (de Reframing) is het tijd u uit uw diepe trance te halen en de hypnosesessie te beëindigen. Dit uit hypnose halen wordt Deductie of Exductie genoemd. Iemand uit een diepe trance halen is heel gemakkelijk. Ik geef u dan de suggestie: "Straks, niet nu maar straks, ga ik u uit hypnose halen. Ik tel van 1 tot 5 en wanneer ik bij 5 ben, opent u uw ogen en voelt u zich energiek, helder, alert en klaarwakker. Ben ik bij 5 dan bent u terug in het hier en nu. 1. Uw armen, benen en de rest van uw lichaam krijgen hun normale spanning terug. 2. Uw hartslag en bloeddruk stijgen tot voor u normale waarden. 3. U voelt zich energiek, helder en alert. 4. Haal een keer diep adem en 5 (!) Open uw ogen, u bent terug in het hier en nu".

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2018 Onder Hypnose