Reframingstechnieken:

Op het moment dat u een diepe trance (Somnambulisme) hebt bereikt en het eigenlijke veranderwerk (de Reframing) kan beginnen, staan me een aantal technieken ter beschikking:

Reframing met gebruikmaking van een script:
Wanneer u bijvoorbeeld wilt stoppen met roken, af wilt vallen en structureel een gezonde voedingsgewoonte aan wilt nemen, dan staat vooraf vast wat u met hypnotherapie wilt bereiken. Ik kan dan tijdens de reframing gebruik maken van een script. Dit script is zo geschreven dat de suggesties die voor de gewenste verandering moeten zorgen zo geschreven zijn, dat ze goed door uw onderbewustzijn geaccepteerd worden. De ervaring leert dat bij voornoemde en soortgelijke veranderwensen deze manier van werken effectief is.


Reframing doormiddel van het geven van directe suggesties:
U maakt een afspraak voor een hypnosesessie omdat u wilt stoppen met nagelbijten. Ik geef maar een voorbeeld. U doet dit al jaren en u kluift uw nagels af tot bloedens toe. Bij een hulpvraag als deze kan ik ervoor kiezen uw onderbewustzijn directe suggesties te geven die ervoor gaan zorgen dat het ongewenste gedrag stopt en dat u na de hypnosesessie voor u gewenst gedrag gaat vertonen.

Voorbeelden van directe suggesties die ik kan geven zijn dat u na de hypnosesessie uw nagels knipt op het moment dat ze voor u op een ongemakkelijke lengte zijn. Ik kan de suggestie geven dat u in het vervolg uw nagels en nagelriemen iedere dag met voedende olie verzorgt zodat ze er prachtig uit gaan zien. In het vervolg vijlt u uw nagels als er een haakje aanzit ........

Met deze techniek zijn veel (lichamelijke) klachten, vervelende en/of ongezonde gewoontes, angsten en andere ongewenste zaken goed in het onderbewustzijn te herkaderen. Het vergt echter, voordat de hypnosesessie plaatsvindt, voor zowel u als voor mij wel enige voorbereiding. Ik zal u vragen (voordat u de praktijk bezoekt) op een rij te zetten wat u als negatief ervaart en wat u graag in plaats daarvan wilt ervaren/voelen. Hoe u zich na de hypnosesessie wilt gedragen. Het is uitermate belangrijk dat u hier goed over nadenkt. Tijdens de sessie zal ik uw wensen aan uw onderbewustzijn aanbieden. Ik neem hierbij ook uw taalgebruik en manier van formuleren over.


Reframing met gebruikmaking van een rolmodel:
Stel u hebt een baan als verkoper. U doet dit al jaren maar ondanks uw ervaring bent u niet altijd even succesvol. U haalt net uw targets niet waardoor de jaarlijkse bonus laag uitvalt en in het slechtste geval zijn uw verkoopcijfers zo dramatisch dat u helemaal geen bonus krijgt. Dit brengt de nodige frustratie met zich mee. Niet alleen bij u maar ook bij het thuisfront. Ook gaat u met steeds minder plezier naar uw werk en u denkt er zelfs al over na iets anders te gaan doen.

Wil nu dat uw collega en vriend een geboren verkoper is. Met zijn charme, charisma en verkooptechnieken verkoopt hij de sterren van de hemel. Als hij zijn zinnen erop heeft gezet, verkoopt hij een klant zelfs z'n eigen oude schoenen.

Dit zou u ook wel willen. Dezelfde vaardigheden, charme en charisma. Maar ja, u bent nou eenmaal u en u heeft "het" gewoon niet. Of kunt u zich die vaardigheden toch eigenmaken? Onder hypnose komt u een heel eind. Ik maak dan tijdens het veranderwerk uw collega/vriend tot rolmodel. Uw onderbewustzijn weet heel goed wat "het" is wat uw collega/vriend tot zo'n super verkoper maakt. Op bewust niveau kunt u hier de vinger niet achter krijgen. U kunt niet benoemen wat "het" is, hoewel u zijn manier van doen ontelbare keren onder de loep hebt genomen.

Tijdens het veranderwerk laat ik uw onderbewustzijn naar uw rolmodel kijken. Het onderbewustzijn denkt namelijk in beelden. Ik geef uw onderbewustzijn opdracht alle vaardigheden die uw collega/vriend tot zo'n geweldige verkoper maken, te bekijken. Vervolgens geef ik uw onderbewustzijn opdracht deze vaardigheden te vergelijken met de vaardigheden die u al hebt. Voor de door u gewenste verandering is er daarna nog één stap te gaan en dat is het onderbewustzijn de vaardigheden die u mist, te laten kopiëren en verankeren.

Niet lang na het behandeltraject zult u merken dat uw manier van doen is veranderd. U zult merken dat uw verkoopprestaties verbeteren en dat u met meer plezier naar uw werk gaat. Natuurlijk bent u na de sessie(s) niet opeens een kopie van uw collega/vriend geworden. U blijft gewoon u, maar dan met meer vaardigheden op het gebied van verkopen.


Reframing met een open alternatief:
Wanneer u bijvoorbeeld altijd reageert met het krijgen van een migraineaanval bij druk, vermoeidheid, stress, verandering van ritme tijdens het weekend of op de dag van al langer gepland (plezierig) evenement, dan kan reframing met een open alternatief een goede optie zijn.

Bij reframing met een open alternatief geef ik het onderbewustzijn opdracht 10 alternatieven voor de ongewenste reactie die u voelt/ervaart (een migraineaanval) te zoeken. Deze 10 alternatieven mogen niets met pijn of ander ongemak te maken hebben, het moet een voor u gezond alternatief zijn. Voor het onderbewustzijn is het geen enkel probleem 10 alternatieven te zoeken. Ik geef daarbij het onderbewustzijn de opdracht dat wanneer het 10 alternatieven heeft gevonden, u dit aangeeft door uw rechter wijsvinger te bewegen. Op het moment dat ik zie dat u uw rechter wijsvinger beweegt, weet ik dat het onderbewustzijn klaar is met zoeken en dat het 10 alternatieven heeft gevonden.

Deze 10 alternatieven zijn natuurlijk niet allemaal even geschikt. Ik geef vervolgens uw onderbewustzijn de vervolgopdracht de 10 gevonden alternatieven nog eens van alle kanten te bekijken, ze te wegen en te beperken tot 5 geschikte alternatieven. De suggestie dat u uw rechter wijsvinger beweegt als uw onderbewustzijn klaar is met de opdracht blijft bestaan. In de laatste eliminatieronde geef ik uw onderbewustzijn opdracht de 5 overgebleven beste alternatieven nog één keer onder de loep te nemen en daar het allerbeste alternatief uit over te houden.

Heeft uw onderbewustzijn het allerbeste alternatief gekozen? Dan is er nog één stap te gaan en dat is uw onderbewustzijn opdracht geven dit allerbeste alternatief in een toekomstige situatie in te zetten en het laten bekijken hoe dit bevalt. Dit in de toekomst kijken wordt Future pacing genoemd. In negen van de tien keer bevalt het gekozen alternatief prima en kan ik als hypnotherapeut ervoor zorgen dat het voor u allerbeste alternatief in uw onderbewustzijn wordt opgeslagen en verankerd. De informatie die vóór de hypnosesessie in uw onderbewustzijn was opgeslagen (reageren met een migraineaanval) is dan herschreven. Wanneer tijdens de Future pacing blijkt dat het gekozen alternatief toch niet ideaal is, dan geef ik uw onderbewustzijn de vervolgopdracht de 5 overgebleven alternatieven nóg een keer te bekijken, te wegen, er een ander alternatief uit te zoeken en dit alternatief in een toekomstige situatie in te zetten. Net zolang tot het allerbeste alternatief gevonden is.

Reframing met een open alternatief is binnen de hypnotherapie een veel gebruikte techniek. Bij deze vorm van reframing worden uw eigenschappen (waarvan u tot de hypnosesessie geen gebruikt hebt gemaakt) benut. Er is bij u een ongekend potentieel aanwezig. Elke voorstelling die u zich kunt maken, kunt u ook ontwikkelen.


Regressie en Reïncarnatie:
Bij regressie en reïncarnatie gaat u wanneer u een een diepe trance hebt bereikt, terug in de tijd. Bij regressie is dit terug in de tijd tot uw geboorte, bij reïncarnatie is dit terug naar een vorig leven. Niet iedereen gelooft in reïncarnatie. Mocht u tot deze groep behoren dan kan ik u verzekeren dat dit geen negatieve invloed heeft op hetgeen met reïncarnatie bereikt kan worden. Wellicht spreekt het u meer aan reïncarnatie te zien als metafoor.

Ook regressie en reïncarnatie kennen een aantal toepassingen. Zo kan regressie ingezet worden wanneer u iets waardevols erg goed hebt opgeborgen en u zich met geen mogelijkheid meer kunt herinneren waar ook al weer. Ook kan regressie ingezet worden wanneer u bijvoorbeeld getuige bent geweest van een misdrijf en het voor het politieonderzoek belangrijk is, dat u ze voorziet van details die u zich niet bewust kunt herinneren. Deze details mogen niet als bewijs aangevoerd worden. Ze kunnen aanleiding zijn een spoor verder uit te diepen of een onderzoek naar iets of iemand te starten. Daarnaast worden regressie en reïncarnatie ingezet wanneer een gebeurtenis uit het verleden een dusdanig obstakel in het hier en nu vormt, dat u minder goed (of zelfs helemaal niet meer) kunt functioneren.

Tijdens regressie en reïncarnatie ervaart u de gebeurtenis alsof u het echt meemaakt. Er is sprake van een heuse herbeleving, niet van een herinnering. Deze gebeurtenis hoeft niet traumatisch van aard geweest zijn. Wanneer dit wel het geval is, dan kunnen er heftige emoties loskomen.

Om laatstgenoemde reden pas ik binnen Onder Hypnose deze reframingstechnieken alleen toe wanneer de gebeurtenis niet heeft geleid tot complexe psychische problemen. Mocht dit wel het geval zijn dan laat ik de behandeling liever over aan een gespecialiseerd psychiater of psycholoog.

Let wel, door u met behulp van regressie of reïncarnatie de (traumatische) ervaring te laten herbeleven, lost u het obstakel dat ervoor zorgt dat u in het hier en nu minder goed (of zelfs helemaal niet meer) functioneert, niet op! Wel is het zo dat u de (traumatische) ervaring waarschijnlijk beter een plek kunt geven. Het obstakel dat ervoor zorgt dat u problemen in het hier en nu ervaart, zal na een sessie met regressie of reïncarnatie alsnog met een andere reframingstechniek behandeld moeten worden. Ook dit neem ik graag voor mijn rekening.

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2018 Onder Hypnose