Reframingstechnieken:

Op het moment dat je een diepe trance (Somnambulisme) hebt bereikt en het eigenlijke veranderwerk (de Reframing) kan beginnen, staan me een aantal technieken ter beschikking:

Reframing met gebruikmaking van een script:
Wanneer je bijvoorbeeld wilt stoppen met roken, af wilt vallen en structureel een gezonde voedingsgewoonte aan wilt nemen, dan staat vooraf vast wat je met hypnotherapie wilt bereiken. Ik kan dan tijdens de reframing gebruik maken van een script. Dit script is zo geschreven dat de suggesties die voor de gewenste verandering moeten zorgen zo geschreven zijn, dat ze goed door je onderbewustzijn geaccepteerd worden. De ervaring leert dat bij voornoemde en soortgelijke veranderwensen deze manier van werken heel effectief is.


Reframing doormiddel van het geven van directe suggesties:
Je maakt een afspraak voor een hypnosesessie omdat je wilt stoppen met nagelbijten. Ik geef maar een voorbeeld. Je doet dit al jaren en je kluift je nagels tot bloedens toe af. Bij een hulpvraag als deze kan ik ervoor kiezen je onderbewustzijn directe suggesties te geven die ervoor gaan zorgen dat het ongewenste gedrag stopt en dat je na de hypnosesessie voor jou gewenst gedrag gaat vertonen.

Voorbeelden van directe suggesties die ik kan geven zijn dat je na de hypnosesessie je nagels knipt op het moment dat ze voor jou op een ongemakkelijke lengte zijn. Ik kan de suggestie geven dat je in het vervolg je nagels en nagelriemen iedere dag met voedende olie verzorgt zodat ze er prachtig uit gaan zien. In het vervolg vijl je je nagels als er een haakje aanzit ........

Met deze techniek zijn veel (lichamelijke) klachten, vervelende en/of ongezonde gewoontes, angsten en andere ongewenste zaken goed in het onderbewustzijn te herkaderen. Het vergt echter, voordat de hypnosesessie plaatsvindt, voor zowel jou als voor mij wel enige voorbereiding. Ik zal je vragen (voordat je de praktijk bezoekt) op een rij te zetten wat je als negatief ervaart en wat je graag in plaats daarvan wilt ervaren/voelen. Hoe je je na de hypnosesessie wilt gedragen. Het is uitermate belangrijk dat je hier goed over nadenkt. Tijdens de sessie zal ik jouw wensen aan je onderbewustzijn aanbieden. Ik neem hierbij ook je taalgebruik en manier van formuleren over.


Reframing met gebruikmaking van een rolmodel:
Stel je hebt een baan als verkoper. Je doet dit al jaren maar ondanks je ervaring ben je niet altijd even succesvol. Je haalt net je targets niet waardoor de jaarlijkse bonus laag uitvalt en in het slechtste geval zijn je verkoopcijfers zo dramatisch dat je helemaal geen bonus krijgt. Dit brengt de nodige frustratie met zich mee. Niet alleen bij jou maar ook bij het thuisfront. Ook ga je met steeds minder plezier naar je werk en je denkt er zelfs al over na iets anders te gaan doen.

Wil nu dat jouw collega en vriend een geboren verkoper is. Met zijn charme, charisma en verkooptechnieken verkoopt hij de sterren van de hemel.

Dit zou jij ook wel willen. Dezelfde vaardigheden, charme en charisma. Maar ja, jij bent nou eenmaal jij en je hebt "het" gewoon niet. Of kun je je die vaardigheden toch eigenmaken? Onder hypnose kom je een heel eind. Ik maak dan tijdens het veranderwerk jouw collega/vriend tot rolmodel. Je onderbewustzijn weet heel goed wat "het" is wat je collega/vriend tot zo'n super verkoper maakt. Op bewust niveau kun je hier de vinger niet achter krijgen. Je kunt niet benoemen wat "het" is, hoewel je zijn manier van doen ontelbare keren onder de loep hebt genomen.

Tijdens het veranderwerk laat ik je onderbewustzijn naar je rolmodel kijken. Je onderbewustzijn denkt namelijk in beelden. Ik geef je onderbewustzijn opdracht alle vaardigheden die jouw collega/vriend tot zo'n geweldige verkoper maken, te bekijken. Vervolgens geef ik je onderbewustzijn opdracht deze vaardigheden te vergelijken met de vaardigheden die jij al hebt. Voor de door jou gewenste verandering is er daarna nog één stap te gaan en dat is het onderbewustzijn de vaardigheden die jij mist, te laten kopiëren en verankeren.

Niet lang na het behandeltraject zul je merken dat je manier van doen is veranderd. Je zult merken dat je verkoopprestaties verbeteren en dat je met meer plezier naar je werk gaat. Natuurlijk ben je na de sessie(s) niet opeens een kopie van je collega/vriend geworden. Jij blijft gewoon jij, maar dan met meer vaardigheden op het gebied van verkopen.


Reframing met een open alternatief:
Wanneer je bijvoorbeeld altijd reageert met het krijgen van een migraineaanval bij druk, vermoeidheid, stress, verandering van ritme tijdens het weekend of op de dag van al langer gepland (plezierig) evenement, dan kan reframing met een open alternatief een goede optie zijn.

Bij reframing met een open alternatief geef ik het onderbewustzijn opdracht 10 alternatieven voor de ongewenste reactie die je voelt/ervaart (een migraineaanval) te zoeken. Deze 10 alternatieven mogen niets met pijn of ander ongemak te maken hebben, het moet een voor jou gezond alternatief zijn. Voor het onderbewustzijn is het geen enkel probleem 10 alternatieven te zoeken. Ik geef daarbij het onderbewustzijn de opdracht dat wanneer het 10 alternatieven heeft gevonden, je dit aangeeft door je rechter wijsvinger te bewegen. Op het moment dat ik zie dat je je rechter wijsvinger beweegt, weet ik dat het onderbewustzijn klaar is met zoeken en dat het 10 alternatieven heeft gevonden.

Deze 10 alternatieven zijn natuurlijk niet allemaal even geschikt. Ik geef vervolgens je onderbewustzijn de vervolgopdracht de 10 gevonden alternatieven nog eens van alle kanten te bekijken, ze te wegen en te beperken tot 5 geschikte alternatieven. De suggestie dat je je rechter wijsvinger beweegt als je onderbewustzijn klaar is met de opdracht blijft bestaan. In de laatste eliminatieronde geef ik je onderbewustzijn opdracht de 5 overgebleven beste alternatieven nog één keer onder de loep te nemen en daar het allerbeste alternatief uit over te houden.

Heeft je onderbewustzijn het allerbeste alternatief gekozen? Dan is er nog één stap te gaan en dat is je onderbewustzijn opdracht geven dit allerbeste alternatief in een toekomstige situatie in te zetten en het laten bekijken hoe dit bevalt. Dit in de toekomst kijken wordt Future pacing genoemd. Negen van de tien keer bevalt het gekozen alternatief prima en kan ik als hypnotherapeut ervoor zorgen dat het voor jou allerbeste alternatief in je onderbewustzijn wordt opgeslagen en verankerd. De informatie die vóór de hypnosesessie in je onderbewustzijn was opgeslagen (reageren met een migraineaanval) is dan herschreven. Wanneer tijdens de Future pacing blijkt dat het gekozen alternatief toch niet ideaal is, dan geef ik je onderbewustzijn de vervolgopdracht de 5 overgebleven alternatieven nóg een keer te bekijken, te wegen, er een ander alternatief uit te zoeken en dit alternatief in een toekomstige situatie in te zetten. Net zolang tot het allerbeste alternatief gevonden is.

Reframing met een open alternatief is binnen de hypnotherapie een veel gebruikte techniek. Bij deze vorm van reframing worden je eigenschappen (waarvan je tot de hypnosesessie geen gebruikt hebt gemaakt) benut. Er is bij iedereen een ongekend potentieel aanwezig. Elke voorstelling die je je kunt maken, kun je ook ontwikkelen.


Regressie en Reïncarnatie:
Bij regressie en reïncarnatie ga je wanneer je een een diepe trance hebt bereikt, terug in de tijd. Bij regressie is dit terug in de tijd tot je geboorte, bij reïncarnatie is dit terug naar een vorig leven. Niet iedereen gelooft in reïncarnatie. Mocht jij tot deze groep behoren dan kan ik je verzekeren dat dit geen negatieve invloed heeft op hetgeen met reïncarnatie bereikt kan worden. Wellicht spreekt het je meer aan reïncarnatie te zien als metafoor.

Ook regressie en reïncarnatie kennen een aantal toepassingen. Zo kan regressie ingezet worden wanneer je iets waardevols erg goed hebt opgeborgen en je je met geen mogelijkheid meer kunt herinneren waar ook al weer. Ook kan regressie ingezet worden wanneer je bijvoorbeeld getuige bent geweest van een misdrijf en het voor het politieonderzoek belangrijk is, dat je ze voorziet van details die je je niet bewust kunt herinneren. Deze details mogen niet als bewijs aangevoerd worden. Ze kunnen aanleiding zijn een spoor verder uit te diepen of een onderzoek naar iets of iemand te starten. Daarnaast worden regressie en reïncarnatie ingezet wanneer een gebeurtenis uit het verleden een dusdanig obstakel in het hier en nu vormt, dat je minder goed (of zelfs helemaal niet meer) kunt functioneren.

Tijdens regressie en reïncarnatie ervaar je de gebeurtenis alsof je het echt meemaakt. Er is sprake van een heuse herbeleving, niet van een herinnering. Deze gebeurtenis hoeft niet traumatisch van aard te zijn geweest. Wanneer dit wel het geval is, dan kunnen er heftige emoties loskomen.

Om laatstgenoemde reden pas ik binnen Onder Hypnose deze reframingstechnieken alleen toe wanneer de gebeurtenis niet heeft geleid tot complexe psychische problemen. Mocht dit wel het geval zijn dan laat ik de behandeling liever over aan een gespecialiseerd psychiater of psycholoog.

Let wel, door je met behulp van regressie of reïncarnatie de (traumatische) ervaring te laten herbeleven, los je het obstakel dat ervoor zorgt dat je in het hier en nu minder goed (of zelfs helemaal niet meer) functioneert, niet op! Wel is het zo dat je de (traumatische) ervaring waarschijnlijk beter een plek kunt geven. Het obstakel dat ervoor zorgt dat je problemen in het hier en nu ervaart, zal na een sessie met regressie of reïncarnatie alsnog met een andere reframingstechniek behandeld moeten worden. Ook dit neem ik graag voor mijn rekening.

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2018 Onder Hypnose