Oncologie:

Onder de knop Indicaties heeft u kunnen lezen dat ook oncologische aandoeningen (kanker) onder het toepassingsgebied van hypnose vallen. Ik heb me, door het volgen van een gerichte opleiding en trainingen, gespecialiseerd in hypnose als begeleiding bij kanker en oncologiemassage. Meer informatie over oncologiemassage is te vinden op de website van PARAMEDIC.

Mensen in alle fasen van de ziekte (de behandelingsfase, de palliatieve fase en de terminale fase), mensen die kanker hebben gehad, familieleden, vrienden, mantelzorgers en andere naasten sta ik graag bij.

De begeleiding die ik als complementair werkend therapeut bied, richt zich niet op de behandeling van de ziekte zelf. Dat is het terrein van reguliere specialisten. De begeleiding met hypnose en oncologiemassage kunnen een waardevolle aanvulling zijn. Ze zijn erop gericht dat mensen die door de ziekte kanker zijn getroffen, in een zo goed mogelijke conditie blijven zodat ze de reguliere behandelingen (zo goed mogelijk) aankunnen. Reguliere behandelingen vragen nogal wat van iemand. Niet alleen fysiek, ook mentaal en emotioneel.

Om u een idee te geven in welke situaties en bij welke klachten hypnotherapie een waardevolle ondersteuning kan zijn, geef ik u een selectie van toepassingsmogelijkheden. De onderstaande selectie is toegespitst op de begeleiding van mensen bij wie is vastgesteld dat ze de ziekte kanker hebben. Staat het probleem of de klacht die u graag behandeld wilt hebben er niet tussen? Kijk dan eerst onder de knop Indicaties of neem contact met me op. We kunnen dan samen bezien wat ik voor u kan betekenen.


Angstgevoelens

Ondersteuning voor en tijdens (belastende/vervelende) behandelingen

Bescherming tegen negatieve woorden omgeving

Ontspanning (fysiek en mentaal)

Bescherming tegen overprikkeling

Ontspanning van uw centrale zenuwstelsel (speelt een belangrijke rol bij pijn)

Bescherming tegen slecht/negatief woordgebruik door medici

Onzekerheid

Bevordering van de werking van uw immuunsysteem

Pijn

Bijwerkingen van behandelingen en/of medicatie (vermindering van)

Postoperatieve genezing (bevordering van)

Depressieve gevoelens

Slapeloosheid

Eetstoornissen: Binge Eating (eetbuien) en stress- en emotie-eten

Slechte eetlust

Haaruitval

Vermoeidheid

Negatieve emoties

Woede

Ondersteuning voor en na operatiesMijn voorkeur gaat uit naar het u eerst aanleren van zelfhypnose. U hebt dan een krachtig instrument in handen. U kunt zelfhypnose meerdere keren per dag, ook al is het maar een paar minuten, inzetten. In mijn ogen doen een paar minuten zelfhypnose meer goed dan een Powernap.

Met zelfhypnose geeft u uw lichaam de gelegenheid zich op allerlei terrein zo goed mogelijk te herstellen. In een diepe trance ontstaat meer balans tussen het Sympatisch en Parasympatisch zenuwstelsel (de werken-vechten-vluchten modus versus de modus voor rust, herstel en opbouw van nieuwe energie). Bij zowel mentale, emotionele als fysieke stress door een ziekte of een aandoening, wordt de Sympathicus (de werken-vechten-vluchten modus) dominant. Wanneer deze stress langere tijd aanhoudt, is de Parasympathicus (die zwakker is dan de Sympathicus) slecht in staat zich ook te laten gelden. Kortom: balans tussen het Sympathisch en Parasympatisch zenuwstelsel is uitermate belangrijk voor een goede fysieke, mentale en emotionele gezondheid.

Het u aanleren van zelfhypnose gebeurt in drie sessies:

Sessie 1:
Tijdens de eerste sessie maakt u kennis met hypnose. We beginnen met een informatief voorgesprek waarin ook aandacht wordt besteed aan eventuele angstgevoelens of twijfel om onder hypnose te gaan. Het wegnemen hiervan is cruciaal; angst en twijfel zijn vijanden van hypnose. Wanneer u bang of onzeker bent om onder hypnose te gaan, zal het mij niet lukken u in een diepe trance (Somnambulisme) te brengen. Het bereiken van Somnambulisme is een voorwaarde voor succes.

Na het informatieve voorgesprek is het tijd met de hypnosesessie te beginnen. Tijdens de sessie begeleid ik u heel geleidelijk en in uw tempo naar een zo diep mogelijke trance. Wanneer u Somnambulisme hebt bereikt veranker ik de diepe hypnose in uw onderbewustzijn waarna ik u uit hypnose haal.

Het is in de eerste sessie nog niet mogelijk u zelfhypnose aan te leren, dat kan en doen we in de tweede sessie.

Sessie 2:
In de tweede sessie breng ik u nogmaals (zo mogelijk nog dieper) onder hypnose waarna ik de dan bereikte diepte in uw onderbewustzijn veranker. Na het verankeren zult u - iedere keer dat u door mij of een collega-therapeut onder hypnose wordt gebracht - in één keer teruggaan naar deze diepe hypnotische staat van zijn. Een prachtig fenomeen maar .... u bent dan nog niet in staat uzelf onder hypnose te brengen.

Om dat te realiseren zal ik uw onderbewustzijn een persoonlijk codewoord aanbieden. Wanneer u na de sessie, met de bedoeling onder hypnose te gaan, aan dit codewoord denkt of wanneer u het codewoord in uzelf zegt, zult u (net als wanneer ik u onder hypnose breng) in één keer Somnambulisme bereiken. Natuurlijk leer ik u ook hoe u heel eenvoudig de zelfhypnose kunt beëindigen.

Aan het einde van de sessie krijgt u de opgenomen zelfhypnosesessie in de vorm van een MP3-bestand mee op een USB-stick. Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u een week lang, iedere dag deze opname thuis beluistert. Na een week de zelfhypnosesessie beluisterd te hebben gaat u oefenen met het onder hypnose gaan met behulp van alléén het codewoord.

Sessie 3:
De derde sessie is bedoeld om te verifiëren of uw persoonlijke codewoord daadwerkelijk rotsvast in uw onderbewustzijn is verankerd en of u met zelfhypnose Somnambulisme bereikt. Als dit zo is dan kunt u vervolgens op de dictafoon van uw mobiele telefoon eenvoudige, directe suggesties ten aanzien van uw klacht of veranderwens inspreken. De directe suggesties die uw klacht moeten verminderen/wegnemen of de directe suggesties die uw veranderwens moeten realiseren, kunt u tijdens een zelfhypnosesessie beluisteren. Aangezien uw onderbewustzijn in een diepe trance openstaat voor directe suggesties, zal uw onderbewustzijn deze suggesties accepteren waarna het u met betrekking tot uw klacht of veranderwens beter zal gaan.

Ik geef u een voorbeeld. Mocht u als bijwerking van een behandeling of medicatie last hebben van misselijkheid, dan spreekt u op de dictafoon van uw mobiele telefoon de directe suggestie in dat u trek hebt. Iemand die trek heeft is niet misselijk. Zo simpel kan het zijn.

Echter, het bedenken van directe suggesties ten aanzien van complexe(re) veranderwensen is niet eenvoudig. Zeker niet als u niet medisch onderlegd bent. In deze gevallen doet u er verstandig aan niet zelf te gaan experimenteren, u kunt beter mij consulteren. Ik ben niet alleen opgeleid om complexe problemen onder hypnose te begeleiden, daarbij help ik u graag.


Bent u ziek (geweest), heeft iemand binnen uw gezin, familie of vriendenkring de diagnose kanker gekregen, bent u mantelzorger, werkgever of collega en is de ziekte van uw dierbare ook u niet in uw koude kleren gaan zitten? Neem dan contact met me op voor het maken van een afspraak. Het zal u op alle fronten goed doen.

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2018 Onder Hypnose