Opleiding tot Internationaal Register Hypnotherapeut:

De opleiding tot Internationaal Register Hypnotherapeut van HypnoWorld is een kortdurende zeer complete opleiding die niet alleen door de Beroepsvereniging voor Directe Hypnose (HVNL) en de Vereniging Hypnose Experience Nederland (VHEN) wordt erkend, ook het UWV erkent HypnoWorld als scholingsbedrijf. Daarbij heeft KTNO de opleiding getoetst waardoor deze voor leden van de beroepsverenigingen BATC, CAT, VBAG en VVET als geaccrediteerde bij- en nascholing wordt aangemerkt.  

De opleiding tot Internationaal Register Hypnotherapeut is modulair opgebouwd. Alle modules worden meerdere keren per jaar in het Noorden van het land aangeboden. Dit heeft als voordeel dat u uw eigen studietempo kunt bepalen en ook nog eens dicht bij huis.

Volgt u alle modules met een korte tussenpose? Dan is het mogelijk in een tijdsbestek van een maand of 3 de opleiding met het theorie-examen af te ronden waarna u bij een voldoende resultaat het diploma Internationaal Register Hypnotherapeut ontvangt.

Een module bestaat uit twee aaneengesloten lesdagen. Voor het Noorden van het land staan de lesdagen steeds op een vrijdag en zaterdag gepland. De vaste trainingslocatie is Yders Hoes aan de Betmersweg 2 in Yde. Het dorp Yde ligt onder de rook van Groningen en is vanuit alle windstreken goed bereikbaar.


Een CPION en KTNO gecertificeerd diploma in 8 dagen ... Kan dat?
Directe hypnose is (in tegenstelling tot indirecte hypnose) vrij gemakkelijk te leren. Bij het toepassen van directe hypnose wordt gewerkt met het zogeheten Mindmodel. De technieken die worden gebruikt zijn geïnspireerd op de inzichten en ervaringen van Dave Elman, een van de grote namen in de wereld van directe hypnose.

In de vier modules bouwt u aan een gedegen fundament. Een raamwerk dat u houvast biedt als u later binnen uw huidige werk of uw eigen praktijk mensen met directe hypnose gaat begeleiden. Gelukkig is dit raamwerk niet statisch,. Er is volop ruimte voor uw eigen creativiteit. Volgt u alle stappen van het raamwerk? Dan kunt u erop vertrouwen dat een hypnosesessie goed verloopt en dat uw cliënt bij u in goede handen is.

Voor wie is de opleiding tot Internationaal Register Hypnotherapeut meer dan interessant?

  • Artsen (in opleiding), verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

  • Psychologen en psychiaters.

  • Diëtisten en gewichtsconsulenten.

  • Complementair werkende zorgprofessionals.

  • Mensen met een NLP of Ericsoniaanse achtergrond.

  • Coaches, counselors en mediators.

  • Sportcoaches en sportpsychologen.

  • Mensen die een praktijk voor Directe Hypnotherapie willen starten.

  • Iedereen die met mensen werkt.


Wat gaat u in de verschillende modules leren?

Module 1 - Basiscursus Hypnose & Hypnosetechnieken:
De naam zegt het al. In de Basiscursus Hypnose & Hypnosetechnieken leert u (niet alleen in theorie maar ook middels praktijkoefeningen) alle basisvaardigheden die u nodig hebt om met behulp van hypnosescripts relatief eenvoudige hypnosesessies te kunnen geven.

Na afronding van deze module hebt u inzicht in wat hypnose is, hoe het kan dat hypnose werkt en bent u op de hoogte van de (on)mogelijkheden van hypnose. Daarbij bent u in staat op een verantwoorde manier de hypnose in te leiden, de trancetoestand te verdiepen naar Somnambulisme en te werken met hypnosescripts. Natuurlijk leert u in deze module ook de hypnose te beëindigen en posthypnotische ankers te plaatsen (bij een posthypnotisch anker treden de suggesties die u onder hypnose hebt gegeven, ná de hypnosesessie in werking).


Module 2 - Advanced Hypnosetechnieken:
In module 2 bouwt u verder aan het gedegen fundament. Aangezien niet iedereen even gemakkelijk onder hypnose te brengen is, krijgt u in module 2 technieken aangeboden waarmee u ook bij zogeheten behagers, perfectionisten, rebellen, analytici en mensen die controle willen houden de hypnotische staat in kunt leiden. Daarbij leert u diverse reframingstechnieken en leert u werken met zogeheten ideomotorische signalen.

In module 2 wordt veel geoefend zodat u na de twee lesdagen zoveel kennis hebt dat u niet alleen voor de meest uiteenlopende hulpvragen een behandelplan kunt schrijven, u kunt de daaruit voortvloeiende hypnosesessie ook op een verantwoorde manier geven.


Module 3 - Hypnose Therapie & Regressie:
Bij het starten van een praktijk voor Hypnotherapie komt nogal wat kijken. In module 3 wordt u stap voor stap in dit proces meegenomen. We staan o.a. stil bij het verkennen van de markt, algemene voorwaarden en verzekeringen, wettelijke eisen, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, eisen waaraan een praktijkruimte moet voldoen en meer.

Daarbij maakt u in module 3 kennis met leeftijdregressie, u leert zelfhypnose toepassen én u bent na deze tweedaagse in staat een groepshypnosesessie te geven.


Module 4 - Pijnreductie, Anesthesie en Acute Zorg:
Naar schatting heeft een op de vijf Nederlanders te kampen met chronische, functionele en/of uitbehandelde pijn. Het hebben van pijn heeft een grote impact op iemands leven. In module 4 leert u een aantal technieken waarmee pijn significant te verminderen is en waarmee u uw toekomstige cliënten de controle over pijn terug kunt geven. Ook de inzet van hypnose als alternatief voor reguliere chemische anesthesie en hypnosedatie ter vervanging van een plaatselijke verdoving komen uitgebreid aan bod.

Het middagdeel van module 4 is gereserveerd voor Acute Zorg in de vorm van het behalen van het EFR-brevet. Aangezien ik (nog) niet bevoegd ben deze training te geven, wordt dit deel van module 4 alleen op de leslocatie in Boxmeer gegeven en duurt module 4 op de locatie Yde iets meer dan anderhalve dag.


Groepsgrootte en lestijden:
Om u de aandacht te geven die u verdient, wordt er enkel in kleine groepen van minimaal 6 tot maximaal 12 cursisten getraind. De lestijden zijn van 9.00 tot 17.00 uur. Houd u er in de planning van de rest van uw dag rekening mee dat een lesdag uit kan lopen. Het vroegtijdig de les verlaten kan consequenties hebben voor het verkrijgen van een certificaat.


Data:
Kijkt u voor de data waarop de vier modules worden gegeven in de activiteitenagenda.


Aanmelding:
Wilt u zich aanmelden voor een of meerdere modules tegelijk? U kunt zich uitsluitend via het geautomatiseerde systeem op de site van HypnoWorld aanmelden.


Meer informatie:
Heb ik uw belangstelling gewekt maar heeft u behoefte aan meer gedetailleerde informatie? Via de onderstaande knop is het Studieplan van HypnoWorld niet alleen in te zien, u kunt het studieplan ook downloaden.


Ik hoop u binnenkort bij een van de lesdagen te ontmoeten.

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2018 Onder Hypnose