Masterclasses:

De afgelopen jaren heb ik met grote regelmaat lezingen gegeven. Niet alleen in algemene zin over wat hypnose is en hoe het kan dat het werkt maar ook over specifieke onderwerpen en aandoeningen als:

  • De begeleiding van mensen die getroffen zijn door de ziekte kanker en hun naasten.
  • Het prikkelbare darmsyndroom en functionele maagklachten.
  • Het opsporen van de oorzaak en de behandeling van Obesitas en overgewicht.
  • Het plaatsen van een Virtuele Maagband.
  • Stress, burn-out en de invloed op het autonome zenuwstelsel.

In navolging op het succes van deze lezingen en het feit dat aanwezige studenten van verschillende opleidingsinstituten voor hypnose hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer verdieping met betrekking tot deze onderwerpen, ben ik druk doende het materiaal van deze lezingen uit te breiden en om te zetten naar Masterclasses.

Deze Masterclasses zullen bij het CPION, HVNL en/of KTNO voor toetsing aangeboden worden. Na accreditering heeft dit voor leden van Beroepsverenigingen als voordeel dat de Masterclasses van Onder Hypnose Opleidingen, Masterclasses & Trainingen aangemerkt worden als bij- en nascholing.

Vanzelfsprekend hou ik u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2018 Onder Hypnose