Disclaimer:

Onder Hypnose spant zich in de inhoud van de website zo vaak als nodig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen, zónder voorafgaande mededeling door Onder Hypnose.

In het bijzonder zijn alle tarieven onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaardt Onder Hypnose geen aansprakelijkheid. Op basis van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand.

Ook voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden en extern verkregen informatie m.b.t. eventuele vergoeding van consulten door Zorgverzekeraars aanvaardt PARAMEDIC nimmer aansprakelijkheid.


Auteursrechten / copyright:

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de gegevens op de website liggen bij Onder Hypnose. Zonder uitdrukkelijke toestemming mag niets van deze website overgenomen, gekopieerd of op een andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.

Wat bijna niemand over auteursrecht/copyright weet … Het Openbaar Ministerie heeft de mogelijkheid bij opzettelijke inbreuken over te gaan tot strafrechtelijke vervolging. Sommige inbreuken worden zelfs als misdrijf beschouwd. Naast een geldboete van maximaal € 83.000,- kan de rechter je een gevangenisstraf opleggen van ten hoogste vier jaar.

Wil je toch iets van deze website overnemen, kopiëren of op een andere wijze aan een ander ter beschikking stellen? Neem dan vooraf contact op.

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2018 Onder Hypnose