Privacyverklaring:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een door de WGBO opgelegde wettelijke plicht. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de eventueel uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Daarbij kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik (met expliciete toestemming van jou) bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij je huisarts, heb opgevraagd.

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens.

 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.


Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen daarnaast voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier worden gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur of declaratie op kan stellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in je cliëntendossier blijven (zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist) 20 jaar bewaard en je gegevens die gebruikt worden voor de financiële administratie 7 jaar.


Privacy op je declaratie:

Op de declaratie die je ontvangt staan (met als doel dat je deze declareren kunt declareren) gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden;

 • je naam, adres, postcode en woonplaats.

 • je geboortedatum.

 • je verzekeringsnummer.

 • de datum van het consult.

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “natuurgeneeskundig consult”.

 • de datum, de duur en de kosten van het consult.


Cookiestatement:

Onder Hypnose maakt op haar website gebruik van cookies. In dit cookiestatement lees je meer over deze cookies en op welke manier ze worden toegepast. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

De cookies die Onder Hypnose plaatst bevatten geen persoonsgegevens en zijn niet aan jou als individu te koppelen. De informatie die door middel van cookies wordt verzameld gebruiken ik voor de volgende toepassingen:

 • Voor functionele doeleinden om de website optimaal te laten functioneren en het navigeren te vergemakkelijken.
 • Voor analytische doeleinden om te zien hoeveel bezoekers de website hebben bezocht.


Je kunt als je de site bezoekt in de cookiebanner het gebruik van cookies toestaan of weigeren.

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2018 Onder Hypnose