Algemene voorwaarden:

Er is mij veel aan gelegen vooraf duidelijke afspraken te maken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de onderstaande algemene voorwaarden en een behandelovereenkomst. Op het moment dat u de praktijk bezoekt, treden beiden automatisch in werking.

 • Voor uw eerste hypnosesessie bent u of mondeling of door middel van een toegestuurde PowerPointpresentatie geïnformeerd wat u tijdens uw sessie kunt verwachten. Ook vraag ik u mij vooraf informatie te verstrekken met betrekking tot uw klacht en/of veranderwens, uw algehele gezondheid en eventueel medicatiegebruik. Deze informatie stuurt u ruim voor de afgesproken datum naar me terug. Met de teruggestuurde informatie bereid ik uw sessie voor zodat deze vlekkeloos verloopt.

 • Het vooraf bekijken van de PowerPointpresentatie is erg belangrijk. Het stelt u namelijk in de gelegenheid op de datum van uw bezoek gerichte vragen te stellen. Mocht er bij u nog twijfel bestaan, dan kan ik die wegnemen. Het wegnemen van eventuele angst of twijfel is cruciaal; angst en twijfel zijn vijanden van hypnose. Wanneer u bang of onzeker bent om onder hypnose te gaan, zal het mij niet lukken u in een diepe trance (Somnambulisme) te brengen.

 • Het kan natuurlijk zijn dat uw voorkeur ernaar uitgaat samen uw sessie voor te bereiden. Dat kan. We maken dan een afspraak voor een persoonlijke lezing en Intake. Een persoonlijke lezing en Intake is vrijblijvend maar niet kosteloos.

 • Mocht op de datum van uw bezoek blijken dat u mij niet (tijdig) hebt voorzien van de gevraagde informatie, dan wordt de voor de sessie gereserveerde tijd alsnog hieraan besteed. Let wel, er is dan voor de op die dag afgesproken hypnosesessie niet voldoende tijd meer beschikbaar. Hiervoor maken we een vervolgafspraak. De kosten die in rekening worden gebracht zijn gelijk aan de kosten voor een hypnosesessie.

 • De duur van een hypnosesessie is 60 tot 90 minuten.

 • De kosten voor een individuele sessie worden aan het eind van de sessie afgerekend. De kosten voor een groepshypnosesessie worden voordat de sessie begint afgerekend. Hierbij hebben pinbetalingen de voorkeur boven contante betalingen.

 • Onder Hypnose is een onderdeel van PARAMEDIC. Consulten kunnen, afhankelijk van uw Zorgverzekeraar en de polis die u heeft afgesloten, (deels) vanuit het aanvullende pakket voor vergoeding in aanmerking komen. Klik hier voor meer informatie.

 • Voor de praktijk in Zuidlaren geldt dat u bij verhindering uw afspraak tenminste 24 uur vóór aanvang van de sessie af dient te zeggen. Dit houdt in dat wanneer u om 10.00 uur een afspraak hebt, u uw afmelding de dag ervoor vóór 10.00 uur kenbaar gemaakt moet hebben. Dit kan via het contactformulier op deze site, per mail en telefonisch.

 • Voor de praktijk in Leusden geldt dat u bij verhindering uw afspraak tenminste 48 uur vóór aanvang van de sessie af dient te zeggen. Dit houdt in dat wanneer u op de vrijdagen dat ik in Leusden werk en u om 10.00 uur een afspraak hebt, u uw afmelding de woensdag ervoor vóór 10.00 uur kenbaar gemaakt moet hebben. Dit kan via het contactformulier op deze site, per mail en telefonisch. Op dagen dat het aantal annuleringen dusdanig hoog is dat het zakelijk gezien niet loont de reis naar Leusden te maken, hou ik me het recht voorbehouden de overgebleven afspraken te verzetten naar een andere vrijdag.

 • Bij het ongeacht de reden niet tijdig afzeggen van uw afspraak of het zonder bericht niet verschijnen, wordt de sessie volledig in rekening gebracht. Aan deze voorwaarde wordt, hoe onplezierig ook, strikt de hand gehouden.

 • Voor cliënten van Onder Hypnose geldt dat telefonisch of per e-mail gestelde vragen met een inhoudelijk op uw klacht en/of veranderwens gericht karakter worden aangemerkt als consult. Het tarief dat voor dit consult in rekening wordt gebracht is afhankelijk van de tijd die het neemt uw vraag te beantwoorden (zie tarieven).Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2018 Onder Hypnose