Algemene voorwaarden:

Er is mij veel aan gelegen vooraf duidelijke afspraken te maken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de onderstaande algemene voorwaarden en een behandelovereenkomst. Op het moment dat u de praktijk bezoekt, treden beiden automatisch in werking.

 • Uw behandeltraject begint met een intake. Zowel de intake als daarop volgende hypnosesessie(s) duren 60-90 minuten. Tijdens de intake wordt uw hulpvraag/uw veranderwens doorgesproken, doen we een aantal voorbereidende oefeningen waarmee ik kan bepalen hoe gemakkelijk u onder hypnose te brengen bent en als de tijd het toelaat begeleid ik u in een (korte) sessie naar een zo diep mogelijke trance.

 • Om de tijd zo goed mogelijk te kunnen besteden is het belangrijk dat u voor uw eerste bezoek aan de praktijk de informatie op deze site doorleest. U bent dan al op de hoogte wat hypnose is en wat u tijdens het vervolgtraject kunt verwachten. Het stelt u ook in staat tijdens de intake gerichte vragen te stellen. Mocht blijken dat er bij u angst of twijfel bestaat onder hypnose te gaan, dan kan ik die wegnemen. Dit is cruciaal omdat angst en twijfel vijanden van hypnose zijn. Wanneer u bang of onzeker bent om onder hypnose te gaan, dan staat vooraf vast dat het mij niet zal lukken u naar een diepe trance (Somnambulisme) te begeleiden.

 • Behalve dat ik van u verwacht dat u goed voorbereid naar de intake komt, vraag ik u mij tevoren informatie te verstrekken met betrekking tot uw algehele gezondheid en eventueel medicatiegebruik. Ik stuur u hiervoor een intakeformulier dat u ruim voor de afgesproken datum naar me terugstuurt.

 • Het kan natuurlijk zijn dat uw voorkeur ernaar uitgaat samen uw toekomstige sessie(s) voor te bereiden. Dat kan. We maken dan een afspraak voor een persoonlijke lezing en intake. Een persoonlijke lezing en intake is vrijblijvend maar niet kosteloos.

 • Mocht het zijn dat u (om welke reden dan ook) mij niet of niet tijdig hebt voorzien van de gevraagde informatie, dan wordt de voor de intake gereserveerde tijd alsnog hieraan besteed. Let wel, er is dan niet voldoende tijd meer beschikbaar voor de voorbereidende oefeningen en de eventuele daarop volgende korte sessie waarin ik u naar een zo diep mogelijke trance begeleid. Hiervoor maken we een vervolgafspraak. De kosten voor het consult zijn gelijk aan de kosten van een intake.

 • De kosten voor de intake en de vervolgsessies worden aan het eind van iedere sessie afgerekend. De kosten voor een groepshypnosesessie worden voordat de sessie begint afgerekend. Hierbij hebben pinbetalingen de voorkeur boven contante betalingen.

 • Onder Hypnose is een onderdeel van PARAMEDIC. Consulten kunnen, afhankelijk van uw Zorgverzekeraar en de polis die u heeft afgesloten, (deels) vanuit het aanvullende pakket voor vergoeding in aanmerking komen. Klik hier voor meer informatie.

 • Voor de praktijk in Zuidlaren geldt dat u bij verhindering uw afspraak tenminste 24 uur vóór aanvang van de sessie af dient te zeggen. Dit houdt in dat wanneer u om 10.00 uur een afspraak hebt, u uw afmelding de dag ervoor vóór 10.00 uur kenbaar gemaakt moet hebben. Dit kan via het contactformulier op deze site, per mail en telefonisch.

 • Voor de praktijk in Leusden geldt dat u bij verhindering uw afspraak tenminste 48 uur vóór aanvang van de sessie af dient te zeggen. Dit houdt in dat wanneer u op de vrijdagen dat ik in Leusden werk en u om 10.00 uur een afspraak hebt, u uw afmelding de woensdag ervoor vóór 10.00 uur kenbaar gemaakt moet hebben. Dit kan via het contactformulier op deze site, per mail en telefonisch. Op dagen dat het aantal annuleringen dusdanig hoog is dat het zakelijk gezien niet loont de reis naar Leusden te maken, hou ik me het recht voorbehouden de overgebleven afspraken te verzetten naar een andere vrijdag.

 • Bij het ongeacht de reden niet tijdig afzeggen van uw afspraak of het zonder bericht niet verschijnen, wordt de sessie volledig in rekening gebracht. Aan deze voorwaarde wordt, hoe onplezierig ook, strikt de hand gehouden.

 • Voor cliënten van Onder Hypnose geldt dat telefonisch of per e-mail gestelde vragen met een inhoudelijk op uw klacht en/of veranderwens gericht karakter worden aangemerkt als consult. Het tarief dat voor dit consult in rekening wordt gebracht is afhankelijk van de tijd die het neemt uw vraag te beantwoorden (zie tarieven).

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2018 Onder Hypnose