Individuele training zelfhypnose:

De individuele training Zelfhypnose bestaat uit drie sessies. De inhoud van de sessies is als volgt:

Sessie 1:
Tijdens de eerste sessie maakt u kennis met hypnose. We beginnen met een informatief voorgesprek waarin ook aandacht wordt besteed aan eventuele angstgevoelens of twijfel om onder hypnose te gaan. Het wegnemen hiervan is cruciaal; angst en twijfel zijn vijanden van hypnose. Wanneer u bang of onzeker bent om onder hypnose te gaan, zal het mij niet lukken u in een diepe trance (Somnambulisme) te brengen. Het bereiken van Somnambulisme is een voorwaarde voor succes.

Na het informatieve voorgesprek is het tijd met de hypnosesessie te beginnen. Tijdens de sessie begeleid ik u heel geleidelijk en in uw tempo naar een zo diep mogelijke trance. Wanneer u Somnambulisme hebt bereikt veranker ik de diepe hypnose in uw onderbewustzijn waarna ik u uit hypnose haal.

Het is in de eerste sessie nog niet mogelijk u zelfhypnose aan te leren, dat kan en doen we in de tweede sessie.


Sessie 2:
In de tweede sessie breng ik u nogmaals (zo mogelijk nog dieper) onder hypnose waarna ik de dan bereikte diepte in uw onderbewustzijn veranker. Na het verankeren zult u - iedere keer dat u door mij onder hypnose wordt gebracht - in één keer teruggaan naar deze diepe hypnotische staat van zijn. Een prachtig fenomeen maar .... u bent dan nog niet in staat uzelf onder hypnose te brengen.

Om dat te realiseren zal ik uw onderbewustzijn een persoonlijk codewoord aanbieden. Wanneer u na de sessie, met de bedoeling onder hypnose te gaan, aan dit codewoord denkt of wanneer u het codewoord in uzelf zegt, zult u (net als wanneer ik u onder hypnose breng) in één keer Somnambulisme bereiken. Natuurlijk leer ik u ook hoe u heel eenvoudig de zelfhypnose kunt beëindigen.

Na de sessie stuur ik u via We Transfer een opgenomen zelfhypnosesessie die uw vaardigheid uzelf onder hypnose te brengen versterkt. Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u een week lang, iedere dag deze opname thuis beluistert. Na een week de zelfhypnosesessie beluisterd te hebben gaat u oefenen met het onder hypnose gaan met behulp van alléén het codewoord.


Sessie 3:
De derde sessie is bedoeld om te verifiëren of uw persoonlijke codewoord daadwerkelijk rotsvast in uw onderbewustzijn is verankerd en of u met zelfhypnose Somnambulisme bereikt. Als dit zo is dan leer ik u hoe u uw eigen hypnosescript moet schrijven en hoe u op de dictafoon van bijvoorbeeld uw mobiele telefoon eenvoudige, directe suggesties in kunt spreken en aan welke voorwaarden deze suggesties moeten voldoen. De ingesproken suggesties die uw fysieke klacht zullen verminderen of uw veranderwens realiseren, kunt u tijdens een zelfhypnosesessie beluisteren. Aangezien uw onderbewustzijn in een diepe trance openstaat voor deze suggesties, zal het u met betrekking tot uw klacht of veranderwens al snel beter gaan.

Ik geef u een voorbeeld. Mocht u als bijwerking van een behandeling of medicatie last hebben van misselijkheid, dan spreekt u op de dictafoon van uw mobiele telefoon de directe suggestie in dat u trek hebt. Iemand die trek heeft is niet misselijk. Zo simpel kan het zijn.

Echter, het bedenken van directe suggesties ten aanzien van complexe(re) veranderwensen is niet eenvoudig. Zeker niet als u niet medisch onderlegd bent. In deze gevallen doet u er verstandig aan niet zelf te gaan experimenteren, u kunt beter mij consulteren. Ik ben niet alleen opgeleid om complexe problemen onder hypnose te begeleiden, daarbij help ik u graag.

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2018 Onder Hypnose