Oncologie:

Vroeg of laat wordt bij ongeveer 1 op de 3 mensen in Nederland kanker vastgesteld. Iedereen krijgt dus op enig moment in zijn/haar leven met kanker te maken. Hetzij als patiënt of als naaste van een patiënt.

Ik word dan ook regelmatig door iemand bij wie de ziekte kanker is vastgesteld, of een naaste van een patiënt, benaderd met de vraag of ik hem/haar in aanvulling op reguliere behandelingen wil ondersteunen. De ziekte kanker heeft namelijk niet alleen een fysieke impact, ook op mentaal, emotioneel en sociaal vlak staat je wereld op z'n kop. Je kunt hierbij denken aan verlies van gezondheid, het eerst worden gezien als patiënt en daarna pas als mens, angst, depressieve gevoelens, concentratie- of geheugenproblemen, slapeloosheid, fysieke bijwerkingen van behandelingen, (blijvende) vermoeidheid, het moeten ondergaan van intensieve en soms traumatische behandelingen, verandering van positie binnen het gezin, verlies van werk of verandering in inkomen en een onzeker toekomstperspectief.

Daarbij komen mensen die de diagnose kanker hebben gekregen vaak (bewust of onbewust) in een rouwverwerkingsproces, ook als de vooruitzichten om van de ziekte te genezen goed zijn. En dat is nog niet alles ... Het oppakken van het "gewone leven" na kanker blijkt moeilijker dan gedacht. Onderzoek wijst uit dat veel mensen na de behandeling of wanneer ze "schoon" verklaard zijn last blijven houden van een of meer van de volgende klachten; psychische klachten als angst en/of onzekerheid (85%), lichamelijke klachten als (neuropathische) pijn en vermoeidheid (60%), relationele problemen (40%) en praktische en financiële problemen (20%).

Gelukkig hoef je, als bij jou of een naaste de diagnose kanker is gesteld, je qua begeleiding niet te beperken tot alleen de reguliere gezondheidszorg. Ik heb me, door het volgen van een gerichte opleiding en trainingen, gespecialiseerd in hypnose als begeleiding bij en na de ziekte kanker en oncologiemassage. Meer informatie over oncologiemassage is te vinden op mijn website van PARAMEDIC.

Mensen in alle fasen van de ziekte (de behandelingsfase, de palliatieve fase en de terminale fase), mensen die kanker hebben gehad, familieleden, vrienden, mantelzorgers en andere naasten sta ik graag bij.

De begeleiding die ik als complementair werkend therapeut bied, richt zich niet op de behandeling van de ziekte zelf. Dat is het terrein van reguliere specialisten. De begeleiding met hypnose en oncologiemassage kunnen een waardevolle aanvulling zijn. Ze zijn erop gericht dat mensen die door de ziekte kanker zijn getroffen in een zo goed mogelijke conditie blijven zodat ze de reguliere behandelingen (zo goed mogelijk) aankunnen. Reguliere behandelingen vragen nogal wat van iemand. Niet alleen fysiek, ook mentaal en emotioneel. En, zoals gezegd, ook nadat je hersteld bent verklaard kun je last blijven houden van vervelende klachten.

Mijn voorkeur gaat er naar uit je eerst zelfhypnose aan te leren. Je hebt dan een krachtig instrument in handen. Met zelfhypnose geef je je lichaam de gelegenheid zich op allerlei terrein zo goed mogelijk te herstellen. Hypnose heeft een groot stress verlagend effect op zowel je lichaam als je geest. Daarbij heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat wanneer je een half uur in een diepe trance verkeert, het aantal Natural Killercells in je bloed sterk is toegenomen. Natural Killercells zijn witte bloedcellen die met virussen geïnfecteerde cellen en tumorcellen opruimen. Deze toename van Natural Killercells geeft als het ware een boost aan je immuunsysteem. Je wordt steeds minder vatbaar voor infecties en ander ongemak.

Je kunt zelfhypnose meerdere keren per dag (ook al is het maar een paar minuten) inzetten. In mijn ogen doen een paar minuten zelfhypnose meer goed dan een Powernap.

Daarbij ontstaat in een diepe trance meer balans tussen het Sympatisch en Parasympatisch zenuwstelsel (de werken-vechten-vluchten modus versus de modus voor rust, herstel en opbouw van nieuwe energie). Bij zowel mentale, emotionele als fysieke stress door een ziekte of een aandoening, wordt de Sympathicus (de werken-vechten-vluchten modus) dominant. Wanneer deze stress langere tijd aanhoudt, is de Parasympathicus (die zwakker is dan de Sympathicus) slecht in staat zich ook te laten gelden. Balans tussen het Sympathisch en Parasympatisch zenuwstelsel is uitermate belangrijk voor een goede fysieke, mentale en emotionele gezondheid.

Het aanleren van zelfhypnose gebeurt in drie sessies. Ben je nieuwsgierig hoe dit in z'n werk gaat en wat het leren jezelf in hypnose te brengen jou op kan leveren?. Meer informatie vind je onder de knop zelfhypnose.

Ben jij ziek (geweest)? Heeft iemand binnen je gezin, familie of vriendenkring de diagnose kanker gekregen? Ben je mantelzorger, werkgever of collega en is de ziekte van je dierbare ook jou niet in je koude kleren gaan zitten? Neem dan contact met me op voor het maken van een afspraak. Het zal je op alle fronten goed doen.

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2018 Onder Hypnose