Oncologie:

Vroeg of laat wordt bij ongeveer 1 op de 3 mensen in Nederland kanker vastgesteld. Iedereen krijgt op enig moment in zijn/haar leven met kanker te maken. Hetzij als patiënt of als naaste van een patiënt.

Ik word dan ook regelmatig door iemand bij wie de ziekte kanker is vastgesteld - of een naaste van een patiënt - benaderd met de vraag of ik hem/haar in aanvulling op reguliere behandelingen wil ondersteunen. De ziekte kanker heeft namelijk niet alleen een fysieke impact, ook op mentaal, emotioneel en sociaal vlak staat je wereld op z'n kop. Je kunt hierbij denken aan verlies van gezondheid, het eerst worden gezien als patiënt en daarna pas als mens, angst, depressieve gevoelens, concentratie- en/of geheugenproblemen, slapeloosheid, fysieke bijwerkingen van behandelingen, (blijvende) vermoeidheid, het moeten ondergaan van intensieve en soms traumatische behandelingen, verandering in de positie binnen je gezin, verlies van werk of verandering in je inkomen en een onzeker toekomstperspectief.

Daarbij kom je als je de diagnose kanker hebt gekregen vaak (bewust of onbewust) in een rouwverwerkingsproces, óók als de vooruitzichten om van de ziekte te genezen goed zijn. En dat is nog niet alles ... Het oppakken van het "gewone leven" na kanker blijkt moeilijker dan gedacht. Onderzoek wijst uit dat veel mensen na de behandeling of wanneer ze "schoon" verklaard zijn last blijven houden van een of meer van de volgende klachten; psychische klachten als angst en/of onzekerheid (85%), lichamelijke klachten als (neuropathische) pijn en vermoeidheid (60%), relationele problemen (40%) en praktische en financiële problemen (20%).

Gelukkig hoef je, als bij jou of een naaste de diagnose kanker is gesteld, je qua begeleiding niet te beperken tot alleen de reguliere gezondheidszorg. Ik heb me, door het volgen van een gerichte opleiding en trainingen, gespecialiseerd in hypnose als begeleiding bij en na de ziekte kanker en oncologiemassage. Meer informatie over oncologiemassage is te vinden op mijn website van PARAMEDIC .

Mensen in alle fasen van de ziekte (de behandelingsfase, de palliatieve fase en de terminale fase), mensen die kanker hebben gehad, familieleden, vrienden, mantelzorgers en andere naasten sta ik graag bij.

De begeleiding die ik als complementair werkend therapeut bied, richt zich niet op de behandeling van de ziekte zelf. Dat is het terrein van regulier werkende specialisten vind ik.

De Natural Killercells in je bloed (grote lymfocyten die onderdeel uitmaken van het aangeboren immuunsysteem die met virussen geïnfecteerde cellen en kankercellen opsporen en opruimen) zijn niet in staat geweest vroegtijdig de aanwezige kankercellen te doden en bij sommige vormen van kanker veranderen cellen wél in hun werkzaamheid maar níet qua vorm en bouw. Wanneer dit zo is, dan worden ze door het immuunsysteem niet als kankercel herkend.

Het is naar mijn mening dan ook een illusie dat je met hypnose (ondanks dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wanneer iemand een half uur in een diepe trance verkeert het aantal Natural Killercells in het bloed significant is gestegen) zoveel invloed op het lichaam uit kunt oefenen dat het als behandelmethode kan worden ingezet.

De begeleiding met hypnose en oncologiemassage kunnen daarentegen waardevolle aanvullingen zijn. Ze zijn erop gericht dat je als je door de ziekte kanker bent getroffen, in een zo goed mogelijke conditie blijft zodat je reguliere behandelingen (zo goed mogelijk) aankunt. Reguliere behandelingen vragen nogal wat van je. Niet alleen fysiek, ook mentaal en emotioneel. En zoals gezegd, ook nadat je hersteld bent verklaard kun je last blijven houden van vervelende klachten.

Mijn voorkeur gaat uit naar het je eerst aanleren van zelfhypnose. Je hebt dan een krachtige techniek tot je beschiking. Met zelfhypnose geef je je lichaam de gelegenheid zich op allerlei terrein zo goed mogelijk te herstellen. Het in een diepe trance verkeren (je hersenen functioneren dan in de frequentie Thèta) heeft namelijk een groot stress verlagend effect op zowel je lichaam als je geest en de hersenfrequentie Thèta is de meest ideale staat van zijn voor zelfgenezing.

Je kunt zelfhypnose meerdere keren per dag (ook al is het maar een paar minuten) inzetten. In mijn ogen doen een paar minuten zelfhypnose meer goed dan een Powernap.

Daarbij ontstaat in een diepe trance meer balans tussen het Sympatisch en Parasympatisch zenuwstelsel (de werken-vechten-vluchten modus versus de modus voor rust, herstel en opbouw van nieuwe energie). Bij zowel mentale, emotionele als fysieke stress door het hebben van een ziekte of aandoening, wordt de Sympathicus (de werken-vechten-vluchten modus) dominant. Wanneer deze stress langere tijd aanhoudt, is de Parasympathicus (die zwakker is dan de Sympathicus) slecht in staat zich ook te laten gelden met alle gevolgen van dien. Voor een goede fysieke, mentale en emotionele gezondheid is balans tussen het Sympathisch en Parasympatisch zenuwstelsel uitermate belangrijk.

Het aanleren van zelfhypnose gebeurt in drie sessies. Ben je nieuwsgierig hoe dit in z'n werk gaat en wat het jou op kan leveren?. Meer informatie vind je onder de onderstaande knop.

Ben jij ziek (geweest)? Heeft iemand binnen je gezin, familie of vriendenkring de diagnose kanker gekregen? Ben je mantelzorger, werkgever of collega en is de ziekte van je dierbare ook jou niet in je koude kleren gaan zitten? Neem dan contact met me op voor het maken van een afspraak. Het zal je op alle fronten goed doen.

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2018 Onder Hypnose